Mar 272012
 

Le dialogue à la lumière de la révélation

 

Index

Próleg -4
Presentació -8
Aportacions -12
Ramon Llull, promotor de la dignitat humana i pont entre les cultures monoteistes -13
El pensament creacionista en les tres religions monoteistes -20
Les relacions entre Déu i l’home en les religions revelades -50
La ciencia, Hawking y Dios -63
L’absoluta transcendencia de Déu. Notes previes a la lectura -68
Aproximación a la justicia en el Islam -75
L’aportació del reformisme islamic de Muhammad Iqbal -80
Ressons -92
Index -101